ติดต่อด่วน : 02-261-9955 ต่อ 1102 , 1111


pl

เพลา แบน ฉาก สเตนเลส

 

RoundFlatAngle

เพลา แบน ฉาก สเตนเลส บริการขึ้นรูปสเตนเลส  เช่น เพลา (Round Bar) , แบน(Flat Bar) , ฉาก(Angle Bar) เพื่อนำไปใช้งานประเภทต่างๆ เช่น ส่วนประกอบเครื่องจักร แกนเพลามอเตอร์ เครื่องครัว ขอบประตู

บริการขึ้นรูปสเตนเลส  เช่น แผ่นเพลา (Round Bar) , แบน(Flat Bar) , ฉาก(Angle Bar) เพื่อนำไปใช้งานประเภทต่างๆ เช่น ส่วนประกอบเครื่องจักร แกนเพลามอเตอร์ เครื่องครัว ขอบประตู เฟอร์นิเจอร์ และงานตกแต่ง

 

ตารางขนาดท่อ

 

เพลา Round Bar ASTM A-555

1 round barความกว้าง:1/8 – 4 นิ้ว
             3.1–101.6 มิลลิเมตร
ความยาว : 6 เมตรแบน Flat Bar ASTM A-240

2 flat barความกว้าง:½-6 นิ้ว
              12.7-153.4 มิลลิเมตร
ความหนา :1/8-3/8 นิ้ว
              3.0-9.5 มิลลิเมตร
ความยาว:6 เมตร
 

 
ฉาก Angle bar ASTM A-276

3 angle barความกว้าง:¾-3 นิ้ว
              19.0-76.2 มิลลิเมตร
ความหนา:1/8-3/8 นิ้ว
             3.0-9.5 มิลลิเมตร
ความยาว:6 เมตรติดต่อเรา

ฝ่ายขายต่างประเทศ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ฝ่ายขายในประเทศ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โฆษณาประชาสัมพันธ์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เวปมาสเตอร์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

สำนักงานขายกรุงเทพ
โทร 02-261-9955    โทรสาร 02-261-2769-70

โรงงานระยอง
โทร 038-606061-5   โทรสาร 038-606066

คลังสินค้าสำโรง
โทร 02-398-6868-70 โทรสาร 02-398-6867