ติดต่อด่วน : 02-261-9955 ต่อ 1102 , 1111


pl

บริการตรวจสอบเกรดสเตนเลส SPECTROMETER

11Spectrometer

บริการตรวจสอบเกรดสเตนเลส ปัญหาสนิมสเตนเลส  สเตนเลสเกรดต่ำ  จะหมดไปด้วย บริการตรวจสอบจากเรา พร้อมเครื่องมือแบบพกพา ไม่ต้องนำส่งชิ้นงาน บริการตรวจถึงสถานที่ ทราบผลรวดเร็ว 3-4 นาที

มิสสเปคโตร (Missspectro) บริการตรวจสอบเกรดสเตนเลส ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยแบบพกพาให้ผลแม่นยำกว่า 99% โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ บริการโดย "สเปคโตทีม" 
• ไม่ต้องนำส่งชิ้นงานสเตนเลส
• ไม่ทำลายผิวของชิ้นงานสเตนเลส
• สามารถทราบผล ได้ทันที ใช้เวลาเพียง 3-5 นาที
• ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง เราพร้อมบริการตรวจสอบให้คุณทุกสถานที่ทั่วประเทศไทย
• ราคาย่อมเยา ไม่เอาเปรียบผู้ใช้บริการ


12Spectrometer02


ภาพงานบริการตรวจสเตนเลส Missspectro Service