ติดต่อด่วน : 02-261-9955 ต่อ 1102 , 1111


pl

ท่อเกลียวส่งผ่านความร้อนExtuba Turbo Tube

03ExtubaTurbo062

ท่อเกลียวส่งผ่านความร้อนประสิทธิภาพสูง  ออกแบบให้สามารถทำการแลกเปลี่ยนความร้อนสูงกว่าท่อปกติถึง 50%  ช่วยประหยัดพลังงาน ลดต้นทุนการผลิต ภายใต้เครื่องหมายการค้า "EXTUBA TURBO TUBE"

 

นอกเหนือจากความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์สเตนเลสต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภคแล้ว Tgpro ยังใส่ใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำลังรุมเร้าโลกใบนี้ จึงคิดค้นพัฒนาท่อสเตนเลสตัวใหม่ เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานของโลก ในอุตสาหกรรมแลกเปลี่ยนความร้อน ขณะเดียวกันยังได้เพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนให้สูงขึ้นกว่าท่อปกติถึง 50% ด้วยรูปลักษณ์พิเศษของท่อที่เป็นร่องเกลียวช่วยเพิ่มพื้นที่ในท่อ ส่งผลให้ขนาดของอุปกรณ์เล็กลง แต่ประสิทธิภาพการส่งผ่านความร้อนสูงขึ้น ช่วยในการประหยัดพลังงาน และลดต้นทุนการผลิต โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า "EXTUBA TURBO TUBE "


ล่าสุดนี้ ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ผู้เชี่ยวชาญท่อแลกเปลี่ยนความร้อน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ทำการวิจัยท่อ EXTUBA ได้ส่งผลการวิจัยเข้าร่วมประกวดในงานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ขึ้นใหม่ของโลก ซึ่งมี 48 ประเทศเข้าร่วมงาน ในชื่องาน "44th International Exhibition and Invention of Geneva 2016" ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งได้รับรางวัล PRIZE OF THE NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF THAILAND


03ExtubaTurbo04


เพื่อให้ได้ผลการทดลองที่มีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทไทย-เยอรมันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับโรงงานอุตสาหกรรมผู้ผลิตน้ำตาล โดยจัดส่งท่อ EXTUBA A-249 เพื่อทำการทดลอง โดยใช้ไอน้ำอุณหภูมิ 80 องศา เป็นตัวให้ความร้อน และน้ำอ้อยต้นทางก่อนเข้าสู่หม้อวัดอุณหภูมิได้ประมาณ 48 องศา


03ExtubaTurbo


การประหยัดพลังงานของท่อ EXTUBA เกลียวนอกเทียบกับท่อ A-249 ในอุตสาหกรรมน้ำแข็ง

ตารางท่อแลกเปลี่ยนความร้อน (Condenser) เส้นผ่านศูนย์กลาง 31.8 มม. ของเครื่องทำน้ำแข็งหลอด เส้นผ่านศูนย์กลาง 41.3 มม. และ 19.05 มม. ขนาด 30 และ 50 ตัน


03ExtubaTurbo02


ลักษณะพิเศษของท่อ EXTUBA TURBO TUBE


tgpro-extubaturbotube 1


 1. ท่อเกลียวแลกเปลี่ยนความร้อนประสิทธิภาพสูง
การ สร้างครีบร่องเกลียวภายในท่อส่งผลให้ผนังท่อสเตนเลสมีพื้นที่ผิวสำหรับแลก เปลี่ยนความร้อน สูงขึ้นกว่า 50% ช่วยลดจำนวนท่อสเตนเลสที่ใช้ ทำให้ขนาดของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนนั้นเล็กลง แต่ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนสูงขึ้น นอกจากนั้นยังส่งผลให้ ต้นทุนการผลิตอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนนั้นลดลง

tgpro-extubaturbotube 2 2. ท่อเกลียวเพิ่มอัตราการไหลวน
ลักษณะ ของครีบร่องเกลียวภายในท่อสเตนเลสที่หมุนไปในทิศทางเดียวกันตลอดทั้งเส้น นั้น  ทำให้ช่วยเพิ่มอัตราการไหลวน  และความปั่นป่วนของการไหล ผลคือ ค่าความต้านทานความร้อนนั้นลดลง ทำการถ่ายเทความร้อนสูงขึ้นโดย ค่าสัมประสิทธิการถ่ายเทความร้อน  ( Heat -Transfer -Coeffcient ) ประสิทธิภาพสูงขึ้นประมาณ 50% เมื่อเทียบกับท่อสเตนเลสธรรมดาทั่วไป

tgpro-extubaturbotube 4

3. ท่อเกลียวแข็งแรงมากขึ้น
ลักษณะ ท่อสเตนเลสที่มีครีบร่องเกลียวนั้น ส่งผลให้ท่อสเตนเลสมีความแข็งแรงมากขึ้น  ขณะเดียวกันการที่ผนังท่อสเตนเลส  บางส่วนบางลงนั้น  ส่งผลดีต่อการถ่ายเทความร้อนจากผนัง  ท่อสเตนเลสไปสู่ของไหล เพราะ ความต้านทาน  ความร้อนผ่านผนังท่อสเตนเลสลดลง ผลคือสามารถถ่ายเทความร้อนได้ดียิ่งขึ้น
tgpro-extubaturbotube 7

4. ท่อเกลียวผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล
ท่อสเตนเลสทุกเส้นที่ผลิตขึ้นมานั้น จะต้องผ่านการทดสอบ โดยใช้แรงดันลมและแรงดันน้ำ ตามมาตรฐานสากล อาทิ


 - ASTM (American Society of Testing Materials)


 - PED (Pressure Equipment Directive )


5. รับรองผลการทดสอบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
    ผลการทดสอบสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนของท่อสเตนเลส "Extuba Turbo Tube" เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) กับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีtgpro-extubaturbotube 6


รายงานผลการทดสอบ


ตารางขนาดท่อ

ExtubaTurboTube-Table

ติดต่อเรา

ฝ่ายขายต่างประเทศ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ฝ่ายขายในประเทศ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โฆษณาประชาสัมพันธ์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เวปมาสเตอร์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

สำนักงานขายกรุงเทพ
โทร 02-261-9955    โทรสาร 02-261-2769-70

โรงงานระยอง
โทร 038-606061-5   โทรสาร 038-606066

คลังสินค้าสำโรง
โทร 02-398-6868-70 โทรสาร 02-398-6867