ติดต่อด่วน : 02-261-9955 ต่อ 1102 , 1111


pl

ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้บริหารบริษัทไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

 

Rachata-Leelaprachakul Apinun-Ratchatasombat Jane-Leemattanant

นาย รชต ลีลาประชากุล
กรรมการผู้จัดการ

นาย อภินันท์ รัชฏสมบัติ
รองกรรมการผู้จัดการ

นางสาว เจน ลีมัตตานันท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

Keytawan-Buachan Narumon-Pasapong Jaidow-Rattanapracha
นาย คีตะวัน บัวจันทร์
ฝ่ายโรงงาน

นางสาว นฤมล ภาสะพงศ์
ฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบ

นาง ใจดาว รัตนประชา
ฝ่ายงานคลังสินค้าและออกบิล

Somsri-Srisumranrungmuang  

นางสาว สมศรี ศรีสำราญรุ่งเรือง
ฝ่ายบัญชี

นางสาว อุษณีย์ พิมพ์พานนท์
แผนกฝ่ายขายและ
การตลาดในประเทศ

 

 

ติดต่อเรา

ฝ่ายขายต่างประเทศ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ฝ่ายขายในประเทศ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โฆษณาประชาสัมพันธ์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เวปมาสเตอร์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

สำนักงานขายกรุงเทพ
โทร 02-261-9955    โทรสาร 02-261-2769-70

โรงงานระยอง
โทร 038-606061-5   โทรสาร 038-606066

คลังสินค้าสำโรง
โทร 02-398-6868-70 โทรสาร 02-398-6867