ติดต่อด่วน : 02-261-9955 ต่อ 1102 , 1111


pl

ประวัติความเป็นมา

Factory-Pictureบริษัทไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2516 โดย  คุณประชา ลีลาประชากุล เป็นบริษัทฯ แรกในประเทศไทยที่ทำการผลิตท่อสเตนเลส อันประกอบด้วย ท่อสเตนเลสอุตสาหกรรม ท่อสเตนเลสแลกเปลี่ยนความร้อน ท่อสเตนเลสอุตสาหกรรมน้ำตาล ท่อสเตนเลสอุตสาหกรรมน้ำแข็ง ท่อสเตนเลสตกแต่ง รวมถึงแผ่นสเตนเลสที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจากประเทศเยอรมันนี
อีกทั้งยังเป็นผู้ผลิตสินค้ารายเดียวในภูมิภาคเอเซีย ที่ใช้ระบบการผลิต ท่อแบบออโตเมติกส์ ร่วมกับการเชื่อมท่อแบบเลเซอร์ ปัจจุบันบริษัทฯ มีความสามารถในการผลิตสูงสุดได้มากกว่า   50,000 ตันต่อปี และส่งออกไปกว่า 20 ประเทศทั่วโลก อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย และสิงคโปร์

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการทำงานในทุกๆ จุด ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต หรือด้านการบริหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงประสบการณ์อันยาวนานและการร่วมมือร่วมใจของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ทำให้บริษัทฯ สามารถก้าวเข้าสู่มาตรฐานสากล และได้รับใบรับรองการทำงานตามมาตรฐานสากล ต่างๆ อาทิเช่น Quality Management System ISO 9001 : 2015 และ Total Quality Management  หรือ TQM.

 

Factory-Picture2


วิสัยทัศน์


• บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการผลิตท่อสเตนเลสและจำหน่ายไปทั่วโลก


• ลูกค้าให้ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์รวมถึงการบริการ

 

นโยบายคุณภาพสินค้า

นโยบายหลัก คือ การผลิตท่อและแผ่นสเตนเลสคุณภาพสูง (High Grade) เกรด 304 และ 316L ตามมาตรฐานสากล โดยย้ำชัดเจนที่จะไม่ผลิตสินค้าเกรดต่ำ เพื่อไม่ให้ลูกค้าต้องพบกับปัญหา “สนิม” มากวนใจในภายหลัง ในส่วนการผลิตบริษัทมีการดูแลควบคุมพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิต อีกทั้งยังให้ความสำคัญในการส่งมอบสินค้าที่ตรงตามกำหนดเวลา การให้บริการที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาวิธีการผลิตสินค้าให้ทันกับโลกอุตสาหกรรมที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลา

ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมแก่พนักงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ  รวมถึงการฝึกอบรมในต่างประเทศเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ เปิดวิสัยทัศน์ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการผลิต เพื่อที่จะได้นำมาพัฒนาการทำงานและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

ซึ่งทำให้บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) สามารถคงความเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมผลิตท่อและแผ่นสเตนเลส เกรด 304 และ 316L มากกว่า 4 ทศวรรษ


TGPROST02

ติดต่อเรา

ฝ่ายขายต่างประเทศ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ฝ่ายขายในประเทศ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โฆษณาประชาสัมพันธ์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เวปมาสเตอร์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

สำนักงานขายกรุงเทพ
โทร 02-261-9955    โทรสาร 02-261-2769-70

โรงงานระยอง
โทร 038-606061-5   โทรสาร 038-606066

คลังสินค้าสำโรง
โทร 02-398-6868-70 โทรสาร 02-398-6867