ติดต่อด่วน : 02-261-9955 ต่อ 1102 , 1111


pl

ชาวทีจีโปร ขอแสดงความยินดี ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ นำท่อ Extuba เข้ารับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ ผลงาน “Enhanced Tubes for Improving the Thermal Performance”

Geneva2

ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านท่อแลกเปลี่ยนความร้อน
ภาควิชาวิศวเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

ชาวทีจีโปร ขอแสดงความยินดี ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านท่อแลกเปลี่ยนความร้อน ภาควิชาวิศวเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ผู้ทำการวิจัยท่อ  EXTUBA  พร้อมด้วยทีมงาน เข้ารับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ ผลงาน “Enhanced Tubes for Improving the Thermal Performance” หลังจากได้ส่งผลการวิจัยของท่อ EXTUBA   เข้าร่วมแสดงผลงานและประกวดในงานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของโลก ซึ่งมี 48 ประเทศเข้าร่วมงาน  ในชื่องาน  “44th International  Exibition and Invention of Geneva 2016”  ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา 

 

 ติดต่อด่วน : 02-261-9955

ติดต่อฝ่ายการตลาด : 02-261-9955#1512

ติดต่อเรา

ฝ่ายขายต่างประเทศ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ฝ่ายขายในประเทศ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โฆษณาประชาสัมพันธ์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เวปมาสเตอร์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

สำนักงานขายกรุงเทพ
โทร 02-261-9955    โทรสาร 02-261-2769-70

โรงงานระยอง
โทร 038-606061-5   โทรสาร 038-606066

คลังสินค้าสำโรง
โทร 02-398-6868-70 โทรสาร 02-398-6867