ติดต่อด่วน : 02-261-9955 ต่อ 1102 , 1111


pl

นำเข้าท่อสเตนเลสต้องเสียภาษีเพิ่ม ฝ่าฝืน/หลีกเลี่ยงปรับโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี ตอบโต้ทุ่มตลาดท่อสเตนเลสจากจีน เกาหลี ไต้หวัน เวียดนาม

 

 

PIU antidruming

 

นำเข้าท่อสเตนเลสจะต้องเสียภาษีเพิ่ม ฝ่าฝืน/หลีกเลี่ยงปรับโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี ตอบโต้ทุ่มตลาดท่อสเตนเลสจากจีน เกาหลี ไต้หวัน เวียดนาม


ด่วน!!!! เมื่อวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนได้ประกาศคำวินิจฉัยชั้นที่สุดในราชกิจจากนุเบกษา ว่าด้วยการทุ่มตลาดสินค้าหลอดและที่ท่อทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิมที่ผลิตจากประเทศเกาหลี จีน ไต้หวันและเวียดนาม และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากแก่อุตสาหกรรมภายในประเทศ มีมติให้เรียกเก็บอากร(ภาษี) ตอบโต้การทุ่มตลาดเพื่อขจัดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการนำเข้าสินค้า โดยเรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้าหลอดและท่อทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม ทั้งรีดร้อนและรีดเย็นที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมและไม่เป็นวงกลม มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกไม่เกิน 508 มิลลิเมตร ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากร รวม 14 พิกัด ดังนี้


1.สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากเกาหลี
- เก็บร้อยละ 11.96 ของราคา CIF สำหรับสินค้าที่ผลิตจาก SeAH STEEL CORPORATION
- เก็บร้อยละ 51.53 ของราคา CIF สำหรับสินค้าที่ผลิตจากรายอื่น


2.สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากจีน

- เก็บร้อยละ 145.31 ของราคา CIF


3.สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากไต้หวัน
- เก็บร้อยละ 2.38 ของราคา CIF สำหรับสินค้าที่ผลิตจาก YC INOX CO.,LTD
- เก็บร้อยละ 12.29 ของราคา CIF สำหรับสินค้าที่ผลิตจาก FROCH ENTERPRISE CO.,LTD.
- เก็บร้อยละ 29.04 ของราคา CIF สำหรับสินค้าที่ผลิตจากรายอื่น


4.สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากเวียดนาม
- เก็บร้อยละ 310.74 ของราคา CIF สำหรับสินค้าที่ผลิตจาก SONHA INTERNATIONAL
CORPORATION และรายอื่น


โดยประกาศนี้เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2559 เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา 5 ปี ส่วนผู้ที่ละเมิด ฝ่าฝืน ลักลอบ หรือหลีกเลี่ยงประกาศนี้ มีความผิด 2 ประการคือ 1. ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร 2. ความผิดฐานหลีกเลี่ยงอากร โดยทั้ง 2 ข้อนี้ มีความผิดเหมือนกัน คือ ปรับ 4 เท่าของราคาของ รวมค่าอากร หรือจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งปรับทั้งจำ ดูเหมือนไม่ร้ายแรง แต่ถ้าโดนจับก็ต้องโดนทั้ง 2 กระทง ไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ เลยนะ และร้ายไปกว่านั้น ความผิดไม่ได้มีเฉพาะผู้ที่นำเข้าเพื่อจำหน่ายเท่านั้น สำหรับผู้ซื้อ ก็มีความผิดเช่นกัน ในฐานะผู้รับซื้อของหนีภาษี มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับเป็นเงิน 4 เท่าของราคาของ รวมค่าอากร หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ติดต่อด่วน : 02-261-9955

ติดต่อฝ่ายการตลาด : 02-261-9955#1512

ติดต่อเรา

ฝ่ายขายต่างประเทศ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ฝ่ายขายในประเทศ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โฆษณาประชาสัมพันธ์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เวปมาสเตอร์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

สำนักงานขายกรุงเทพ
โทร 02-261-9955    โทรสาร 02-261-2769-70

โรงงานระยอง
โทร 038-606061-5   โทรสาร 038-606066

คลังสินค้าสำโรง
โทร 02-398-6868-70 โทรสาร 02-398-6867