ติดต่อด่วน : 02-261-9955 ต่อ 1102 , 1111


pl

ทันหุ้น TGPRO

stocktgpro

 

 

 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon หุ้น ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์ TGPRO : บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon หุ้น StockInformation ราคาหุ้น TGPRO : บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon หุ้น ดูกราฟระหว่างวัน TGPRO : บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

 

newiconการเสนอวาระการประชุม AGM ปี 2560 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
newiconTo propose agenda for 2017 AGM, propose eligible persons to be appointed as Company's director

 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ปี 60
newiconรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ปี 2560
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 60
newiconรายละเอียดเอกสารหรือหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2560
สถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ปี 2560
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
รายงานประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2559
รายงานการประจำปี 25ุ60
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

เอกสารใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ TGPRO-W2 ครั้งที่ 20

newiconแจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ TGPRO-W2 ครั้งที่ 20

newiconแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบแสดงสิทธิ TGPRO-W2 ครั้งที่ 20

 

newiconNotification Form of the Exercise of TGPRO-W2 No.20
newiconNotification of the Exercise of the Warrants (TGPRO-W2) No. 20

เอกสารใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ TGPRO-W1ครั้งสุดท้าย

แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบแสดงสิทธิ TGPRO-W1 (ครั้งสุดท้าย)

แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ TGPRO-W1 (ครั้งสุดท้าย)

Notification Form of the Exercise of TGPRO-W1 (Last Exercise)
Notification of the Exercise of the Warrants (TGPRO-W1) Last Exercise

เอกสารทันหุ้น TGPRO
Arrow TGPROเนื้อหอมญี่ปุ่นร่วมทุน ผุดโรงไฟฟ้าโซลาร์30MW
Arrow TGPRO ถกบอร์ดตั้งบ.ย่อยลุยพลังงานโซลาร์ 20 MW
Arrow TGPROผลงานโตร้อนแรง
Arrow TGPROยกทัพบุกบราซิล
Arrowทันหุ้น- เจาะ TGPRO ลุ้นQ3กำไรโต2หลัก
Arrowทันหุ้น- เจาะ TGPRO ลั่นกำไรไตรมาส 3_2557 พุ่งพรวด

 


ติดต่อด่วน : 02-261-9955 ต่อ 1207


ติดต่อเรา

ฝ่ายขายต่างประเทศ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ฝ่ายขายในประเทศ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โฆษณาประชาสัมพันธ์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เวปมาสเตอร์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

สำนักงานขายกรุงเทพ
โทร 02-261-9955    โทรสาร 02-261-2769-70

โรงงานระยอง
โทร 038-606061-5   โทรสาร 038-606066

คลังสินค้าสำโรง
โทร 02-398-6868-70 โทรสาร 02-398-6867